Elke keer wanneer je ervoor kiest om iets nieuws aan te kopen om bijvoorbeeld in je huis te gebruiken zorgt dit ervoor dat de waarde van je inboedel wordt verhoogd. Veel mensen staan hier niet bij stil, maar voor alle gezinnen geldt dat de inboedel in hun woning met zekerheid een significante waarde vertegenwoordigt. Het afsluiten van een inboedelverzekering is dan in de praktijk ook altijd het overwegen waard. Dit ondanks het feit dat het niet wettelijk verplicht is om een dergelijke verzekering af te sluiten. Hoe dan ook, wil jij graag precies te weten komen wat een inboedelverzekering voor jou kan betekenen? Verdiep je dan vooral even in de hieronder terug te vinden informatie!

            Wat doet de inboedelverzekering precies?

Het is in de praktijk mogelijk om tal van verschillende soorten verzekeringen af te sluiten die schade aan je woning of je eigendom(men) kunnen verzekeren. De twee belangrijkste type verzekeringen waar we een onderscheid tussen maken zijn alvast de volgende:

 1. De inboedelverzekering;
 2. De opstalverzekering;

Het gebeurt niet zelden dat allebei deze verzekeringen in één adem met elkaar worden vernoemd. Dit gebeurt eigenlijk zelfs zo vaak dat veel mensen er vanuit gaan dat allebei deze verzekeringen eigenlijk precies hetzelfde zijn. Dat is natuurlijk niet juist. Elke verzekering mag dan betrekking hebben tot je woning, het karakter waarover ze beschikken is wel degelijk verschillend. Op deze pagina gaan we het voornamelijk hebben over de inboedelverzekering. De naam van deze verzekering geeft eigenlijk reeds aan dat ze specifiek wordt afgesloten om schade aan de inboedel in te kunnen dekken. Met andere woorden, alle zaken die los zitten in je woning kunnen met deze verzekering worden gedekt.

               Zowel een opstal- als inboedelverzekering afsluiten of niet?

De inboedelverzekering dekt dus in de praktijk alle schade in die wordt veroorzaakt aan loszittende objecten die zich in je woning bevinden. Het gaat hier dan in het bijzonder om alle spullen die je bij een eventuele verhuis mee zou kunnen nemen naar de nieuwe woonst. Betekent dit dat je al hetgeen er vast zit aan je huis niet kan laten verzekeren? Uiteraard kan dat wel. Alleen werd er daarvoor dus met de opstalverzekering een andere verzekering in het leven geroepen. Op het ogenblik dat je er zeker van wenst te zijn dat al je eigendommen zo optimaal mogelijk zijn verzekerd is het dan ook altijd een absolute must om ervoor te kiezen om niet alleen de inboedelverzekering of de opstalverzekering af te sluiten, maar wel om allebei deze polissen aan te vragen.

            Welke schade kan de inboedelverzekering verzekeren?

Van de inboedelverzekering is algemeen bekend dat ze een behoorlijk uitgebreide verzekering is. Dit betekent dat er menig aantal verschillende vormen van schade door gedekt kunnen worden. Het gaat hierbij dan concreet om onder meer de volgende schadegevallen:

 1. Schade veroorzaakt door een brand of bijvoorbeeld een kortsluiting;
 2. Schade als gevolg van een overstroming of wateroverlast;
 3. Schade die het gevolg is van een inbraak of diefstal;

Je moet er wel rekening mee houden dat de ene inboedelverzekering de andere niet is. We maken voor deze verzekering dan ook een onderscheid tussen de volgende opties:

 1. De allrisk;
 2. De extra uitgebreide inboedelverzekering;

Beide soorten inboedelverzekeringen zijn meer dan de moeite waard om te overwegen. De benaming van de all risk inboedelverzekering is in de praktijk evenwel eigenlijk een beetje verkeerd gekozen. Ze omvat immers minder dekkingen in vergelijking met de extra uitgebreide inboedelverzekering. Dit betekent evenwel meteen ook dat de kostprijs van de allrisk verzekering in de praktijk ook een stuk lager is gelegen dan de extra uitgebreide dekking. Aan welk type verzekering jij nood hebt is altijd afhankelijk van je eigen, specifieke situatie. Daarom kan je ook je inboedelverzekering vergelijken.

            Hoe wordt de premie van de inboedelverzekering berekend?

Bovenstaande brengt ons natuurlijk bij de manier waarop de premie voor jouw inboedelverzekering precies wordt berekend. Wat dit betreft zijn er best een aantal niet onbelangrijke zaken die een invloed uitoefenen. Concreet gaat het hierbij onder meer om de zaken die we hieronder even voor jou op een rijtje hebben gezet.

               1.) Voor welke waarde wil je, je inboedel laten verzekeren? 

De basispremie voor je verzekering zal worden berekend aan de hand van de waarde die je inboedel vertegenwoordigt. Op het ogenblik dat je een verzekering voor je inboedel moet afsluiten zal er dan ook in de praktijk steeds een schatting of inventarisatie van de inboedel moeten gebeuren. Wat betekent dat nu precies? Zeer eenvoudig. Dit betekent dat er een bepaalde waarde zal moeten worden voor alle loszittende spullen die in je woning zijn terug te vinden. Deze waarde is belangrijk omwille van twee redenen, namelijk:

 1. Ze is bepalend voor de hoogte van je verzekeringspremie;
 2. Ze vormt de basis voor de uitbetaling waar je op kan rekenen bij een schadegeval;

Bovenstaande maakt duidelijk dat je altijd even goed zal willen nadenken over de waarde waarvoor je, je inboedel wenst te verzekeren. Zorg bovendien altijd voor een reële waarde. Het heeft absoluut geen enkele zin om je inboedel over te verzekeren. Je zal er bij een schadegeval immers niet meer door uitbetaald krijgen, maar je periodieke kosten liggen wel hoger.

               2.) Heb je nood aan aanvullende dekkingen of niet?

De inboedelverzekering biedt je eigenlijk twee verschillende soorten dekkingen. In eerste instantie is er de standaard dekking. Deze kan evenwel nog worden aangevuld met enkele extra dekkingen. Het gaat hierbij dan in de praktijk concreet om de volgende:

 1. Een eventuele extra dekking voor je inboedel onderweg;
 2. Een mogelijke extra dekking voor bijvoorbeeld het verzekeren van kunstwerken;

De bovenstaande extra dekkingen kunnen voor veel mensen in de praktijk zeker de moeite waard zijn om te overwegen, maar er zijn uiteraard niet alleen maar voordelen aan verbonden. Elke extra dekking zal er namelijk ook voor zorgen dat je verzekeringspremie gaat stijgen.

               3.) Hoe hoog mag het eigen risico zijn gelegen?

Last but not least zal je bij een inboedelverzekering ook altijd stil willen blijven staan bij het eigen risico. Dat eigen risico wordt standaard bepaald door de verzekeraar. Wat veel mensen echter niet weten is dat ze deze ook kunnen aanpassen op basis van hun wensen. Met andere woorden, je zou er perfect voor kunnen kiezen om het eigen risico hoger (of juist lager) uit te laten doen vallen. Let wel, elke verzekeraar hanteert op dit vlak een aantal limieten waar rekening mee moet worden gehouden. Deze limieten staan doorgaans altijd duidelijk aangegeven in de voorwaarden van de inboedelverzekering die je wenst af te sluiten.