Veel mensen denken dat verhuizen iets is wat ze zelf kunnen doen en laten het inhuren van een professionele verhuisservice links liggen. Deze beslissing kan echter tot problemen leiden, zoals een aantal beschadigde artikelen of moeilijkheden bij het organiseren van de hele verhuizing.

Wat is een professionele verhuisservice?

De verhuisservice wordt verleend door een verhuisbedrijf in Breda, dat beschikt over opgeleid personeel, materiaal en de nodige elementen om jouw goederen van de ene plaats naar de andere te verplaatsen, met de garantie dat zij veilig en in de beste omstandigheden zullen aankomen.

Voordelen van het inhuren van gespecialiseerde verhuisdiensten

Door een beroep te doen op een gespecialiseerde verhuisservice krijgt je toegang tot een geformaliseerde dienst, zodat de werknemers over de juiste werkomstandigheden beschikken om de dienst uit te voeren en over al het materiaal om de taken tijdig uit te voeren.

Het grote voordeel van het inhuren van een verhuisbedrijf is dat het een complete service biedt, niet alleen het verzorgen van de verhuizing, maar ook de service van het inpakken en zelfs het uit elkaar halen en weer in elkaar zetten van al jouw meubels, om de verhuizing nog efficiënter en veiliger te maken.

Als experts op het gebied van opslag, verpakking en verhuizing weten zij ook hoe zij elk voorwerp en meubelstuk moeten plaatsen, hoe zij het moeten verpakken en hoe zij het kunnen vervoeren om de risico’s tot een minimum te beperken.

Onder de economische, persoonlijke en veiligheid voordelen die kunnen worden behaald door een beroep te doen op een professionele verhuisdienst, kunnen we de volgende naar voren halen:

Tijd Optimalisatie: vakmensen zijn efficiënter omdat zij zijn opgeleid om dingen met grotere behendigheid te verplaatsen.

Veiliger: Dankzij hun opleiding en de bereidheid van alle elementen om de verhuizing uit te voeren, wordt het risico op ongevallen of verliezen tot een minimum beperkt.

Totale privacy: Door alles contractueel en formeel vast te leggen, zijn het bedrijf en de klant de enigen die de precieze datum van de verhuizing en de bestemming kennen, zodat er geen veiligheidslekken van hun persoonlijke gegevens zijn.

Juist gereedschap: Verhuizen is een complex proces, dus met alle nodige hulpmiddelen bij het verhuizen van spullen en meubels wordt het gemakkelijker en zorgvuldiger.

De overdracht is veiliger: Verhuisbedrijven gebruiken alle elementen en beschikken over de juiste voertuigen om te voorkomen dat jouw spullen beschadigd raken door beweging tijdens de verhuizing.

Verlies of beschadiging is voor rekening van het bedrijf: Indien een werknemer per ongeluk een van jouw voorwerpen beschadigt, is het bedrijf verantwoordelijk voor de schade.

Bron: Designlife.nl